top of page

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Thỏa thuận đặt bài học/mua hàng ("Thỏa thuận") nêu rõ các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn mua các dịch vụ học thanh nhạc, tư vấn và/hoặc sản phẩm mua từ Anh Bảo và/hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Anh Bảo (anhbaomtn). Trang web của Anh Bảo, https://www.anhbaomtn.com/ ("trang web") được cung cấp cho bạn với mục đích mua bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào nêu trên. Khi bạn đặt hàng/bài học từ Anh Bảo trên trang web và/hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập vào tài khoản của bạn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc thay đổi Thỏa thuận này, theo quyết định riêng của chúng tôi, bằng cách gửi cho bạn thông báo bằng văn bản qua thư điện tử hoặc thư thông thường (gửi đến địa chỉ của bạn như trong đơn đặt hàng/bài học của bạn hoặc bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên trang web. Việc đồng ý chuyển khoản học phí hoặc nút “Đặt hàng”, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn thấy Thỏa thuận không được chấp nhận, vui lòng ngừng đặt hàng/bài học ở đây. Đừng tiến hành. Sau khi khoản thanh toán của bạn đã được xử lý, bạn đã thể hiện sự đồng ý hoàn toàn của mình với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn đã gửi yêu cầu đặt hàng/bài học qua điện thoại hoặc email, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này qua email trước khi bạn thanh toán. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, "bạn" hoặc "khách hàng" của bạn hoặc "Người mua" đề cập đến từng người mà bạn và/hoặc công ty mà bạn đại diện, ủy quyền để truy cập đơn đặt hàng trực tuyến của bạn và/hoặc đặt hàng qua điện thoại hoặc email. "Thẻ" là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thẻ nội đia (ATM) mà bạn sử dụng để thanh toán cho giao dịch mua hàng của mình. "Chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" đề cập đến Anh Bảo và/hoặc bất kỳ chi nhánh và/hoặc bất kỳ công ty nào thuộc sở hữu của Anh Bảo. " Khách hàng" là người nhận ( các ) dịch vụ do bạn hoặc chính bạn hoặc người mua mua.  "Dịch vụ" là các bài học thanh nhạc, các buổi tư vấn, các chương trình, video và phương tiện có thể tải xuống. 

ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG Tổng quát: Tất cả các dịch vụ được lên lịch theo Giờ ban ngày ở Việt Nam. Khách hàng có thể chuyển đổi bất kỳ múi giờ nào sang Giờ ban ngày Việt Nam bằng cách sử dụng www .thetimezoneconverter.com. Anh Bảo  không chịu trách nhiệm học bù các buổi học thanh nhạc hoặc các buổi tư vấn bị bỏ lỡ do khách hàng không chuyển đổi múi giờ đúng cách. Anh Bảo thường dạy thanh nhạc vào Chủ Nhật đến thứ Sáu (có thể thay đổi). Mỗi bài học dài 60 phút (một giờ). Tất cả các bài học thanh nhạc và tư vấn đều được thực hiện qua Skype hoặc trực tiếp tại phòng thu của anh ấy ở Đà Nẵng - Việt Nam. Tất cả các dịch vụ khác vui lòng liên hệ lên lịch qua điện thoại hoặc e-mail với:  Pondn90@gmail.com hoặc số điện thoại 0898223334.
 

 
Tên Skype của Anh Bảo là: ( Anhbao001 )  . Khách hàng có trách nhiệm nhắn tin trực tiếp qua Skype, đăng ký và bắt đầu dịch vụ/bài học với Anh Bảo vào thời gian đã lên lịch (UTC+7). Âm thanh của Anh Bảo ghi lại mọi buổi học “Trong phòng thu” và cung cấp cho mỗi khách hàng một bản thu âm âm thanh hoặc video của buổi học qua email. Tất cả các video tải lên được thực hiện vào cuối ngày và thường mất 1-2 ngày để xuất hiện trong thư mục của khách hàng. Sinh viên Skype được chào đón và khuyến khích tự ghi lại các buổi học của họ để có chất lượng tốt hơn. (Các thiết bị điện thoại thông minh, iPad hoặc máy tính bảng hoạt động tốt và sẽ không cản trở kết nối Skype). 

Phương thức đặt bài học: Trực tuyến:  https://www.anhbaomtn.com/

Giá bài học thanh nhạc tiêu chuẩn: - Bài học đơn (1) 800.000đ - Gói năm (5) bài học 3.500.000đ - Gói mười (10) bài học 6.000.000đ - Gói (30) bài học 15.000.000đ - Gói (60) bài học 40.000.000. Tất cả các bài học và/hoặc gói phải TRẢ TRƯỚC. (KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ) Các gói (1), (5), (10) hết hạn sau sáu (6) tháng, gói (30) và (90) hết hạn sau môt (1) năm kể từ ngày mua. Chúng tôi có chính sách KHÔNG HOÀN TIỀN. Giá dịch vụ tư vấn, worshop, hội thảo : Được báo giá riêng dựa trên phạm vi của dự án. (Một thỏa thuận bổ sung có thể được yêu cầu.)  
 
 
 
 

 
 
Giá trên trang web không được đảm bảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi đánh máy nào hoặc lỗi đánh máy được nhận thấy. Giá niêm yết trên trang web tại thời điểm bạn chấp nhận giao dịch mua và việc chuyển khoản của các bạn được chúng tôi chấp thuận là giá đã thỏa thuận. 
 

Phạm vi dịch vụ đã mua: Các bài học thanh nhạc đã mua: Các bài học thanh nhạc là hướng dẫn khách hàng về các kỹ thuật thanh nhạc được Anh Bảo sử dụng để hát, biểu diễn và thu âm. Trong giới hạn của các bài học thanh nhạc, bất kỳ bài hát, lời bài hát, bản nhạc và/hoặc sáng tác nào do Anh Bảo thực hiện đều là tài sản trí tuệ duy nhất của Anh Bảo cho đến khi Thỏa thuận bổ sung được thực hiện và được khách hàng và Anh Bảo đồng ý.
Dịch vụ tư vấn đã mua: Tư vấn cấu thành lời khuyên trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh âm nhạc và giải trí nào. Trong giới hạn của buổi tư vấn, khách hàng đồng ý rằng Anh Bảo đang cung cấp lời khuyên có thể dẫn đến hoặc không dẫn đến thành công hữu hình hoặc tài chính trong ngành kinh doanh âm nhạc hoặc giải trí.  
Dịch vụ sáng tác và sản xuất đã mua: Bất kỳ và tất cả lời bài hát, bản nhạc, sáng tác do Anh Bảo thực hiện đều là tài sản trí tuệ duy nhất của Anh Bảo cho đến khi Thỏa thuận bổ sung được thực hiện và được khách hàng và Anh Bảo đồng ý. Báo giá: Không có Thỏa thuận miệng nào được công nhận, trích dẫn bằng lời nói không được đảm bảo. Tất cả các báo giá bằng văn bản sẽ được chấp nhận trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày phát hành. 
 

Buổi học bị lỡ/Hủy/Vắng mặt: Nếu khách hàng vắng mặt và không hủy bỏ hoặc thông báo đặt chỗ trước ít nhất 24 giờ, khách hàng sẽ không được đảm bảo có buổi học bù. Nếu khách hàng đến muộn, vui lòng thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt theo một trong số các chỗ trống trong lịch dạy đã gửi trong khi trao đổi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng khách hàng; tuy nhiên, có khả năng buổi học của bạn sẽ bị hủy nếu khách hàng đến trễ hơn 20 phút. Mọi lý do bịa ra để vắng mặt hoặc trễ đều không được chấp nhận và sau đó sẽ được coi là vắng mặt.  
Do mức độ quan tâm cá nhân mà Anh Bảo dành cho từng khách hàng, lịch trình của anh ấy thường xuyên bị trễ. Vui lòng cân nhắc điều này khi bạn đặt dịch vụ bằng cách phân bổ dư dã thêm thời gian. Nếu lịch trình của bạn khiến bạn không thể đợi quá lâu, hãy thông báo cho Anh Bảo qua  tin nhắn Skype để lên lịch mới. Nếu lịch trình của bạn không thể đợi quá lâu khi đến học offline tại Studio của Anh Bảo, hãy gửi email  ngay đến pondn90@gmail.com hoặc gọi 0898223334 và yêu cầu lên lịch lại.  Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bạn và bạn sẽ được đảm bảo có một buổi học bù và được lên lịch lại. 

(Lưu ý: Thời gian nghỉ Lễ: Năm mới, 30/4 - 1/5, Lễ Vượt Qua , Phục Sinh, Giáng Sinh (tháng 9). Sẽ không có dịch vụ nào được lên lịch trong thời gian nghỉ đó.) 
 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Tất cả các giao dịch mua có thể bị chậm trễ do hỏa hoạn, bạo loạn, đình công, tai nạn hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trách nhiệm pháp lý của Anh Bảo đối với bất kỳ khiếu nại nào dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ, liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này, hoặc từ việc thực hiện hoặc vi phạm Thỏa thuận, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá giá của các dịch vụ đã mua hoặc sản phẩm làm phát sinh khiếu nại. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP ANH BẢO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ NHỮNG THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI CÓ TÍNH CHẤT HÌNH PHẠT. Khách hàng phải bắt đầu thực hiện bất kỳ hành động khiếu nại nào nếu chúng tôi vi phạm Thỏa thuận này trong vòng một năm sau khi sự cố của khách hàng xảy ra. Trừ khi được quy định cụ thể trong Thỏa thuận này hoặc trên trang web, cả Anh Bảo và (các) đại diện khác) sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng tất cả các dịch vụ và/hoặc sản phẩm. Đây là giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các thiệt hại dưới mọi hình thức, bao gồm (không giới hạn) các thiệt hại bồi thường, trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất dữ liệu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và khiếu nại của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích nào gây ra cho khách hàng hoặc bất kỳ nhân viên nào của khách hàng và/hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty, gia đình, bạn bè hoặc đại diện khác của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ Skype hoặc dịch vụ In-Studio mà khách hàng đã mua. Bồi thường: Khách hàng đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại và khỏi tất cả các khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý được khẳng định chống lại Anh Bảo liên quan đến việc bán, giao, bán lại hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được bao phủ hoặc cung cấp theo Thỏa thuận này phát sinh toàn bộ hoặc một phần hoặc do các đại lý, nhân viên hoặc khách hàng của bạn không tuân theo hướng dẫn, cảnh báo hoặc khuyến nghị do Anh Bảo cung cấp liên quan đến sản phẩm đó hoặc do sơ suất của khách hàng, đại lý, nhân viên hoặc khách hàng hoặc bởi bất kỳ người nào vi phạm bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu thương mại hoặc tài sản trí tuệ nào khác. Toàn bộ Thỏa thuận: Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận mua bán các dịch vụ và/hoặc sản phẩm có tên ở đây. Không có sửa đổi nào trong Thỏa thuận này sẽ ràng buộc Anh Bảo trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền của Anh Bảo và không có sửa đổi nào được thực hiện khi Anh Bảo xác nhận hoặc chấp nhận đơn đặt hàng của bạn có chứa một điều khoản khác. Việc sử dụng thương mại, quá trình thực hiện hoặc quá trình trì hoãn sẽ không được áp dụng cũng như không liên quan đến Thỏa thuận này, cũng như không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để giải thích, xác định hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào trong đây. 

Thẩm quyền: Khách hàng đồng ý rằng mọi tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được xử lý theo luật pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 

THUẾ Thuế đối với Sản phẩm : Trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế và thuế xuất nhập khẩu do bất kỳ thành phố, tiểu bang, liên bang hoặc cơ quan chính phủ nào khác áp đặt sẽ do khách hàng đảm nhận và thanh toán. Ngoài ra, khách hàng đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với các khoản thuế, tiền phạt, tiền lãi và nghĩa vụ cũng như phí hoặc chi phí pháp lý mà Anh Bảo phải chịu liên quan đến các khoản đó. Thuế trên Sản phẩm : Chúng tôi có nghĩa vụ tính, thu và nộp thuế bán hàng cho nhà nước. Loại trừ thuế bán hàng đối với sản phẩm: Nếu sản phẩm bạn mua là để bán lại và bạn muốn được miễn thuế bán hàng, bạn đồng ý gửi biểu mẫu Miễn thuế hợp lệ (Giấy chứng nhận bán lại) cho chúng tôi. Biểu mẫu Miễn thuế (Giấy chứng nhận bán lại) sẽ cần được gửi qua email cho chúng tôi tại:  
pondn90@gmail.com

 

ĐẶT HÀNG Thanh toán : Thanh toán cho các giao dịch mua sẽ được thực hiện cho Anh Bảo khi đơn hàng được đặt. Thanh toán bằng thẻ tín dụng chính phải được thực hiện trước khi mua hàng của khách hàng đang xử lý của Anh Bảo. Các hình thức thanh toán được chấp nhận là chuyển khoản ngân hàng nội địa Việt Nam. (Khách hàng quốc tế có thể sử dụng các dịch vụ trung giang như Remilty, WISE, Momo để thanh toán và sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này qua email.) 
 

Hủy bỏ: Khách hàng có thể hủy bỏ giao dịch mua của bạn với chúng tôi bất cứ lúc nào; tuy nhiên, sẽ không hoàn lại tiền. GIAO HÀNG QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KIỂM TRA KỸ HÀNG TRƯỚC KHI KÝ CHO CHÚNG TÔI. Biên lai vận chuyển có chữ ký của bạn thừa nhận rằng sản phẩm ở trong tình trạng tốt và là sự chấp nhận sản phẩm trong tình trạng tốt và không có lỗi và cấu thành việc giao hàng – và sự chấp nhận của bạn – sản phẩm và miễn trừ cho chúng tôi nghĩa vụ khác. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về lỗi vận chuyển sau khi khách hàng đã chấp nhận sản phẩm.  
Vận chuyển sản phẩm: Sản phẩm sẽ được vận chuyển bằng đường bộ và/hoặc tải xuống bằng phương tiện điện tử. Sau khi bạn chấp nhận tài liệu được đề cập dưới đây từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn chịu rủi ro về tất cả tổn thất hoặc hư hỏng do bất kỳ nguyên nhân nào. Khi giao dịch với các hãng vận chuyển đường bộ, yêu cầu đại lý hãng vận chuyển ghi lại bất kỳ sự thiếu hụt hoặc hư hỏng nào trên vận đơn vận chuyển hoặc các giấy tờ giao hàng khác. Nếu điều này được thực hiện, sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thu thập các yêu cầu hợp pháp. Nếu bạn cung cấp cho đại lý hãng vận chuyển biên nhận rõ ràng về hàng hóa bị hư hỏng hoặc lô hàng thiếu, bạn phải chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc thu thập các yêu cầu bồi thường, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại, mất mát hoặc thiếu hụt. 
 

Ngày vận chuyển sản phẩm: Ngày vận chuyển là gần đúng và không được đảm bảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc giao hàng hoặc không giao hàng do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hành động của khách hàng, hỏa hoạn, đình công, lũ lụt, bạo loạn, chiến tranh, vận chuyển chậm trễ hoặc hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào như vậy, ngày giao hàng sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian bằng với thời gian bị mất do sự chậm trễ đó. Nếu việc giao hàng trở nên bất hợp lý hoặc gây khó khăn cho cả hai bên, chúng tôi có quyền hủy bỏ Thỏa thuận mà không phải chịu thêm trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng và ghi có vào thẻ tín dụng của khách hàng số tiền đã được ghi nợ khi khách hàng mua sản phẩm. 
 

TRẢ LẠI HÀNG : KHÔNG được phép trả lại sản phẩm sau khi khách hàng đã chấp nhận giao sản phẩm từ hãng vận chuyển. Điều này là để bảo vệ bạn cũng như của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại bất kỳ sản phẩm bị lỗi nào do khách hàng và/hoặc đại diện của khách hàng tìm thấy. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định xem sản phẩm có bị lỗi hay không. Sản phẩm có thể không được trả lại vì bất kỳ lý do nào khác. 
 
 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ VẤN ĐỀ Chúng tôi cố gắng hết sức để làm hài lòng khách hàng. Nếu có khiếu nại và/hoặc vấn đề phát sinh, hãy gửi e-mail:  pondn90@gmail.com. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng bạn hài lòng. Cảm ơn bạn cho cơ hội này để làm kinh doanh với bạn! 
 
 

Bằng cách đồng ý chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Anh Bảo hoặc nhấp vào nút “Đặt hàng”, bạn  đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Contact

I'm always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

123-456-7890 

bottom of page