top of page

Choose your pricing plan

  • Bộ videos học thanh nhạc tại nhà

    500.000₫
    Bộ videos được quay sẵn hướng dẫn cơ bản đến nâng cao về kỹ thuật thanh nhạc và cách hát.
     
    • Nhận bộ videos vĩnh viễn
bottom of page